Privacyverklaring

Stories respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Sherpa’s Stories zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Alle rechten berusten bij Sherpa’s Stories, tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website (www.sherpasstories.com) is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is. Sherpa’s Stories is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Heeft u vragen over de informatie of wilt u uitleg neemt u dan contact op met Sherpa’s Stories.

Copyright: Sherpa’s Stories 2019