Businessplan toeristische marketingstrategie – Provincie Limburg

Businessplan toeristische marketingstrategie - Provincie Limburg

Credit: Eelco Roos @Croyable

De opdracht betreft het opstellen van een businessplan voor de toeristische marketingstrategie voor Limburg waarin een vertaling wordt gemaakt van de strategische visie. De plan bestaat uit een marketingstrategie, waarbij (sociale) technologie, data en consumentengedrag centraal staat. Het businessplan is onderbouwd met een financierings- en organisatiemodel.

Businessplan toeristische marketingstrategie
De inhoudelijke marketingstrategie is gebaseerd op trends & ontwikkelingen, het consumentengedrag van de Nederlandse, Vlaamse en Duitse bezoekers, maar ook op nieuwe bestemmingsmarketing principes waarbij de identiteit (positionering) van een bestemming, verhaallijnen (productmarkt-combinaties) op basis van doelgroepen belangrijke uitgangspunten zijn. 

Advies uitvoering marketingstrategie
In het najaar van 2018 is de marketingstrategie door Gedeputeerde Staten aangenomen. Sherpa’s Stories adviseert en begeleidt de provincie Limburg bij de uitrol van de nieuwe marketingstrategie middels een uitvoeringsplan, digitale en social media strategieën, maar ook concrete acties waaronder een nieuwe website, influencers marketing, monitoring en data en een campagne voor 2020. 

Sherpa’s Stories heeft de opdracht aangenomen als netwerkorganisatie.

Publicaties:
Tussenbalans Investeringsprogramma -pagina 41